Projecte educatiu

  • Centre d’inspiració cristiana

  • Atenció personalitzada vers l’infant i la seva família

  • Ambient càlid i segur per afavorir l’autoestima positiva dels infants

  • Metodologia activa i participativa

  • Tracte personalitzat

  • Motivació dels infants vers una progressiva autonomia, principalment en el menjar i en la higiene personal

  • Celebració de les principals festes populars: Nadal, la Castanyera, Carnestoltes…

  • Relació fluida i constant amb les famílies: contacte diari, agenda escolar, informes trimestrals

 • OBJECTIUS

  Que la llar d'infants:

  • Esdevingui un espai agradable, on els pares trobin un recolzament en l'educació dels propis fills i es puguin relacionar amb altres famílies, creant d'aquesta manera un espai on pares i fills se sentin com a casa
   

  Que els infants:

  • Visquin serenament la primera sortida de l’ambient familiar.
  • Se sentin estimats i segurs en l’ambient educatiu.
  • Assoleixin la seguretat i estabilitat necessària per una adequada formació, gràcies a la estreta relació que existeix entre els pares i l’escola.
  • Gaudeixin d’un vincle afectiu amb els educadors per tal de participar en el seu procés de desenvolupament, respectant les diferències individuals i ajustant l’atenció educativa al moment evolutiu de cada infant.
  • Adquireixin unes actituds, valors i normes adequades, davant qualsevol fet o situació educativa.
  • Facin uns aprenentatges significatius, utilitzant el descobriment com a mitjà per adquirir nous aprenentatges i facilitant-los-hi l’experiència i els instruments necessaris, tenint sempre en compte les diferències individuals.
  • Observin, explorin i experimentin l’entorn immediat amb una actitud de curiositat i respecte.
  • Aprenguin a compartir amb els seus companys, en un ambient de respecte i convivència. 
  • Vagin agafant confiança en ells mateixos i creixin en l’autoestima positiva.